Photo Nokia Lumia 1520 Sept 2013 : image 1


Photo Nokia Lumia 1520 Sept 2013 : image 1

Le Nokia Lumia 1520 dans toute sa splendeur. Jolie bête, non ?