Photo Nokia Lumia 1520 Sept 2013 : image 3


Photo Nokia Lumia 1520 Sept 2013 : image 3

Le Nokia Lumia 1520 ressemblera pas mal aux autres terminaux de la gamme.