Nokia Lumia 1020 : photo 3


Nokia Lumia 1020 : photo 3

La prise casque du Nokia Lumia 1020.