Nokia Lumia 1520 : photo 5


Nokia Lumia 1520 : photo 5

Le dos du Nokia Lumia 1520.