Nokia Lumia 1520 : photo 7


Nokia Lumia 1520 : photo 7

Encore une vue du dos du Lumia 1520.