Nokia Lumia 1020 : photo 2


Nokia Lumia 1020 : photo 2

La liste des applications installées sur le Nokia Lumia 1020.